สสว. ช่วยเหลือ SME ผ่านระบบ BDS

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ “สสว.” เปิดมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ในรูปแบบใหม่ของการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่ท่านจะสามารถเลือกรับบริการที่ต้องการได้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS (Business Development Service) ซึ่งแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เหมือนแพลตฟอร์ม E-Marketplace

เป็นระบบที่ สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน สสว. ตั้งเป้าให้ SME กว่า 6,000 ราย ได้รับการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมอัดฉีดงบกว่า 400 ล้านบาท ในการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมด้วยช่วยจ่ายสัดส่วนร้อยละ 50-80 สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ

- Banner Sme - ภาพที่ 1

โดย SME ที่เลือกใช้บริการบนระบบและพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องนำใบเสร็จรับเงินการพัฒนาจากผู้ให้บริการทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม BDS ขอรับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไข ภายใน 30 กันยายน 2565

สำหรับหมวดค่าใช้จ่ายที่ สสว. ช่วยอุดหนุน
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
2. การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด
3. การพัฒนาตลาดต่างประเทศ

สมัครง่าย เพียงกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขบนระบบ
อนุมัติไว เมื่อผู้ประกอบการยื่นเอกสารครบถ้วน
ตังได้คืน
ต่อที่ 1 จาก สสว. ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50-80
ต่อที่ 2 พัฒนาแล้วปัง มียอดขายเพิ่มขึ้นได้ตังคืน

ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ที่สนใจสามารถสมัครและขอรับบริการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1301, 02-038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการครบวงจร OSS ทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการ SME ก็จะได้รับการพัฒนาธุรกิจผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ที่ สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน กับมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#BDS #SMEปังตังได้คืน
#SME
#สมัครง่ายอนุมัติไวตังได้คืน
#ปรึกษาธุรกิจ
https://bds.sme.go.th

ติดตามเพจ