สสส. ชวนคุณครูและผู้ปกครอง เสริมความรอบรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน กับกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ “ขับขี่ศึกษา” ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ศกนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้อนรับเปิดเทอม เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ “ขับขี่ศึกษา” เพื่อทำความเข้าใจ พร้อมสนุกไปกับเวิร์กชอปเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Health Literacy) และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดและขยายผลเกี่ยวกับจราจรปลอดภัยรอบด้าน รวมถึงช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนตั้งแต่ต้นทาง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี !! ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน ศกนี้

S 75808917re

เริ่มต้นด้วยวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. กับ กิจกรรมขับขี่ศึกษา ห้องเรียน 1: START เปิดจักรวาลความปลอดภัยทางถนน ที่จะชวนทุกคนไปรู้จักความปลอดภัยรอบด้าน (SAFE Around) แค่เดินออกจากบ้านเรื่องจราจรก็เกี่ยวข้องกับเราแล้ว กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) สสส.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. กับ กิจกรรมขับขี่ศึกษาห้องเรียน 2: SOCIETY ความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน มาร่วมเรียนรู้โครงสร้างและแนวคิดสู่การเกิดสังคมขับขี่ปลอดภัย และเตรียมพื้นที่โรงเรียนให้ปลอดภัย (SAFE at School) กับ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. กับ กิจกรรมขับขี่ศึกษาห้องเรียน 3: SAFETY FIRST ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการเท่าทันข้อจำกัดของร่างกาย รู้แนวทางป้องกัน รับมือเป็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน (SAFE Me) โดย คุณสิทธิชัย ใจสงบ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. กับ กิจกรรมขับขี่ศึกษาห้องเรียน 4: SITUATION ประเมินเป็น ตัดสินใจได้ มาร่วมติดอาวุธทางความคิด เติมทักษะชีวิต ให้รอดปลอดภัยบนถนน (SAFE Mindset + Skill) โดย ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย

ปิดท้ายวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. กับ กิจกรรมขับขี่ศึกษาห้องเรียน 5: SPEED รีบด้วย เร็วด้วย จะปลอดภัยด้วยได้ไหม เพื่อรู้จักกับเรื่องไม่ลับบนถนน และความรอบรู้ด้านกฎหมายจราจร (SAFE Rule & Ride) โดย พ.ต.ท.พชร์ ฐาปนดุลย์ รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และร่วมเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น และพิเศษสำหรับท่านที่เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรม ครบ 5 ครั้ง จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายนศกนี้ ที่ https://bit.ly/45INL0X สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 064 – 2201116 หรือ อีเมล: safeeducationthai@gmail.com