สามผู้บริหาร Blizzard ออกมาตั้งสตูดิโอเกม Magic Soup Games

Blizzard - magic soup 1 - ภาพที่ 1

Jen Oneal, J. Allen Brack และ John Donham อดีตสามผู้บริหาร Blizzard ออกมาเปิด Magic Soup Games สตูดิโอเกมแห่งใหม่ โดยรายละเอียดเบื้องต้นยังมีแค่บริษัทใหม่จะมีคนเพียง 5 คน และยังไม่มีการร่วมทุนใดๆ จากแหล่งนอกเพื่ออิสระในการทำงาน

Blizzard - Magic Soup Founders 1 - ภาพที่ 3

Magic Soup Games นั้นจะดำรงตำแหน่ง CEO โดย Jen Oneal ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับ LucasArts มาก่อน แล้วย้ายมา Activision ก่อนที่จะโดนควบรวมเป็น Activision Blizzard ใน 2021

ที่มา : VentureBeat

ติดตามเพจ