สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ต้อนรับเที่ยวบินไทเป อีกครั้ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ไทเป เริ่มบิน 17 ธันวาคม นี้

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ กลับมาทำการบินไปยังเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน อีกครั้งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเอาใจนักเดินทาง บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ไทเป ลงจอดที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน ทั้งนี้สายการจะเริ่มทำการบินในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 2,950 บาทต่อเที่ยวบิน ซึ่งสายการบินให้ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ) แก่ผู้โดยสารและการจองบัตรโดยสารจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองและตัดบัตร

- Taipei 04 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ทางสายการบินของไทย ไลอ้อน แอร์ มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศแก่ผู้โดยสารทุกท่าน และเล็งเห็นโอกาสสำคัญในการขยายเส้นทางการบิน ซึ่งเมืองไทเปนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นทั้งศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไต้หวัน ไทเปเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหลและเต็มไปด้วยวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง (National Palace Museum) ตึกไทเป 101 (Taipei 101) อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan) อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค (Chiang Khai Shek Memorial Hall) วัดต้าหลงตง เป่าอัน(Dalongdong Baoan Temple) เป็นต้น

ตารางเวลาทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ไทเป ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
กรุงเทพฯ – ไทเป
เที่ยวบิน SL394 วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 20.35 น. – 01.25 น.
ไทเป– กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน SL395 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ เวลา 02.35 น. – 05.35 น.

ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสารทุกท่านด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาดและการให้บริการต่างๆที่ยังคงยึดมั่นเสมอมา เพื่อที่จะทำให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความปลอดภัย อุ่นใจทุกเที่ยวบิน