สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ไฟโตแคร์ รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565

สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ผ่านการคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย และสร้างความเชื้อมั่นให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารแอนโรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า 20 มก./แคปซูล มี 2 ขนาดบรรจุคือ รูปแบบกล่อง 2 x 10 แคปซูล และรูปแบบขวด 45 แคปซูล สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line และ Facebook: @Herbalshopthailand หรือโทร 0632049077

- 1 1zZSO4JCBMI8 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ