สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตรียมจัดงาน อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 พิธีมอบรางวัลในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มขึ้นในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ นับเป็นปีที่ 13 และเป็นปีแรกที่มีการจัดงานมอบรางวัลในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Ceremony) พิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลประเภท Best of the Best คัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ จำนวน 5 แห่ง
2. รางวัลประเภท 3 ปี ติดต่อกัน โดยได้รับรางวัลติดต่อกันตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวน 11 แห่ง
3. รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี จำนวน 45 แห่ง จาก 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สถานประกอบการด้านอาหาร ด้านยา ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้านเครื่องสำอาง ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น 61 แห่ง

ความพิเศษของ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดงานมอบรางวัลในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Ceremony) เท่านั้น แต่ยังมี Virtual Gallery ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น Hall of Fame แสดงประวัติ รายละเอียดของรางวัลต่างๆ รวมถึงข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

ผู้ที่สนใจและอยากร่วมลุ้นว่ารางวัลใดจะเป็นของผู้ประกอบการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพแบรนด์ใด สามารถติดตามและรับชมพิธีมอบรางวัลได้ทาง https://web.facebook.com/FDAThai/

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Sophy

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง