สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างร้านโกลเด้น เพลซ สาขานครสวรรค์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เปิดการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างร้านโกลเด้น เพลซ สาขานครสวรรค์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 และ 06-1889-9579 หรือ www.crownproperty.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

- 2. โกลเด้น เพลส นครสวรรค์ 03 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง