สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร 13 ชั้น หมายเลข 39/358/1 และตึก 4 ชั้น หมายเลข 38/356/10 รื้อถอนรั้ว ล้อมรั้ว ตัดต้นไม้ และปรับพื้นที่ บริเวณริมถนนศรีอยุธยา ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2787 – 7099 หรือ www.crownproperty.or.th ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566

04 รื้ออาคาร 13 ชั้น ศรีอยุธยา1