สุขภาพดีๆ กับรพ.หัวเฉียว.. ขอเชิญผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพและทำฟันฟรี

การป้องกันดีกว่าการรักษา โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญผู้ประกันตนทุกท่านใช้สิทธิตรวจสุขภาพ และทำฟัน โรงพยาบาลหัวเฉียวเปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2565 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดโรงพยาบาลฯ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการทำฟันตามเงื่อนไขทันตกรรม สำหรับการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท/ปี ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ  พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 08.00 -19.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220

- 2ฉีดวัคซีนฟรี 256511 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ