ส่งต่อความเป็นมืออาชีพ กับหลักสูตร “การขายและการบริหาร งานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

งานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล แต่เป็นงานที่มีรายละเอียดมากและมีความละเอียดอ่อน มีการแข่งขันสูง จึงต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจัดงานประชุมที่มีความซับซ้อน งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่ทางโรงแรมต้องเคลื่อนย้ายของ อาหาร และอุปกรณ์ไปจัดงานในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ หรืองานแต่งงานซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับคู่บ่าวสาว

2.Catering Custom 1

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในงานโรงแรมและการบริการ จึงจัดหลักสูตร “การขายและการบริหาร งานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม” ขึ้น และเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1.Catering Custom 0

หลักสูตรนี้จะสอนให้ทราบเทคนิคการปิดการขายงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมเคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่ง รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมงานและดูแลบริหารจัดการให้งาน
ออกมาราบรื่น และเป็นที่พอใจของลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรารัตน์ บุรณศิริ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขายงานจัดเลี้ยงของโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนานกว่าทศวรรษ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทจัดเลี้ยงนอกสถานที่มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี มาส่งต่อความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย รูปแบบการจัดเลี้ยง และการจัดประชุม ขั้นตอนการขายและการดำเนินการงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมในโรงแรม ขั้นตอนการขายและการดำเนินการงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมนอกสถานที่ ข้อควรระวังในการขายงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม อุปสรรคในการขายจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของนักขายงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม ประเภทของผู้จัดงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่และความแตกต่าง ธุรกิจจัดเลี้ยงจัดประชุมนอกสถานที่เริ่มอย่างไร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงจัดประชุมนอกสถานที่ เทคนิคในการออกแบบงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ และอุปสรรคในการออกแบบงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เป็นต้น

หลักสูตรสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายจัดเลี้ยง ผู้ประสานงานแผนกขาย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดอบรมในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 9,900 บาท รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม www.dtc.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล publicprograms@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu