หลวงพ่อแดง ชวนทำบุญใหญ่จัดพิธีเททองหล่อพระอุปคุต วัดแดงธรรมชาติ

พระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี มีแนวคิดจัดสร้าง พระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม ผู้ปราบพญามาร ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากทำให้เกิดโชคลาภและคุ้มกันภัยภิบัติอันตรายทั้งปวง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นมิ่งขวัญเป็นที่กราบไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัด ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรพลาดเป็นมหาทานบารมี

- messageImage 1634448882533 - ภาพที่ 1

โดยพระอุปคุตที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ มีขนาดเท่าพระองค์จริงหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 2.10 เมตร จะนำมาประดิษฐานภายในวัดแดงธรรมชาติ บริเวณสระน้ำองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ด้านหลังพระนาคปรกองค์ใหญ่ จึงจะกำหนดให้มีพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีกำหนดการประกอบพิธีเททอง เวลา 16.00 น.

โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และยังได้นิมนต์เกจิอาจารย์มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธี

จึงอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญด้วยการบูชาแผ่นทองเหลือง เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด โดยพระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ จะนำแผ่นทองเหลืองดังกล่าว มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระอุปคุตเพื่อเสริมดวงชะตา นอกจากนี้ยังมีเทียนพระอุปคุต 8 เหลี่ยม และพระอุปคุต ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตได้เช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถร่วมบุญได้บูชาแผ่นทองเหลืองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดแดงธรรมชาติ เลขที่บัญชี 7580609304 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-925-4037

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ์Nat Thailand

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ