หลักสูตร Email And Business Writing เรียนจบได้รับใบ certificate จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn University, G&E Center และ PrinEnglish เปิดโครงการความร่วมมือให้บริการหลักสูตรคุณภาพสำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมรับใบ certificate จากมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังเรียนจบ

หลักสูตร “Email And Business Writing เขียนอีเมล-เขียนเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
สอนโดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish

– เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom (6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ 5 ก.พ. และ 12 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
– เรียนจบได้รับใบ certificate จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
– เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม 2565
– Video แนะนำหลักสูตร: https://www.youtube.com/watch?v=GwrkAL5YuMc
– เพิ่มเติม/สมัครเรียน: https://gec.su.ac.th/gec_courses/courses-01

ติดต่อสอบถาม: Facebook G&E Center, Silpakorn University

- About PrinEnglish Poster web 1 2Lh0bNYa5wRT scaled - ภาพที่ 1

- Email and Business Writing square web 0 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Edu-PR

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง