“หัวเว่ย” พร้อมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการส่ง การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อก้าวสู่โลกอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา หัวเว่ย (Huawei) ได้จัดประชุมในหัวข้อ “ก้าวสู่โลกอัจฉริยะ” (Striding Towards the Intelligent World) ซึ่งเป็นการประชุมย่อยในการประชุมสุดยอดนักวิเคราะห์ระดับโลก (Global Analyst Summit) ประจำปี 2566 โดยมีคุณเผิง ซ่ง (Peng Song) ประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ไอซีทีและการตลาดของหัวเว่ย เป็นผู้กล่าวปาฐกถาหลักในหัวข้อก้าวสู่โลกอัจฉริยะด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Striding Towards the Intelligent World Through Continuous Innovation) การประชุมย่อยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก

Collaboratively01

ในการกล่าวปาฐกา คุณเผิงชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังถูกนำไปใช้ในสถานการณ์การผลิตที่หลากหลายของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อมูลจึงเป็นปัจจัยใหม่ในการผลิตและเป็นตัวขับเคลื่อนผลิตภาพทางสังคมแบบก้าวกระโดด คุณเผิงกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิทัล หัวเว่ยจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการส่ง การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการรวบรวม การส่ง การประมวลผล การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงผลิตภาพทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณเผิงยังได้กล่าวถึงวิธีทำงานของหัวเว่ยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำด้วยว่า ประการแรก หัวเว่ยกำลังสร้างระบบส่งสัญญาณชั้นนำที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่าง 5.5G, F5.5G และ Net5.5G ให้การรองรับ เพื่อสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายแสนล้านเครื่อง และมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10 Gbps แก่ผู้ใช้ ประการที่สอง หัวเว่ยยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการประมวลผลหลากหลายสาขา เช่น การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและการประมวลผลด้วย AI ประการที่สาม หัวเว่ยกำลังสร้างระบบจัดเก็บที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ถ่ายโอนอย่างรวดเร็ว และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณเผิงกล่าวปิดท้ายว่า “เราจะก้าวต่อไปในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลูกค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำ เร่งการเดินทางของเราไปสู่โลกอัจฉริยะ”

คุณหวัง จือฉิน (Wang Zhiqin) รองประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (China Academy of Information and Communications Technology หรือ CAICT) แนะนำ 10 อันดับธุรกิจไอซีทีที่มีแนวโน้มดีที่สุดในปี 2566 ขณะที่คุณซุน เจิ้งหยุน (Sun Zhengyun) รองประธานและเลขาธิการสมาคมวิจัยพลังงานประเทศจีน (China Energy Research Society) กล่าวถึงวิธีที่กิจการระบบไฟฟ้ากำลังจะสามารถทำธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของจีนได้ ส่วนคุณหลี่ ฟู่ฉาง (Li Fuchang) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Technology Research Center) ของสถาบันวิจัยไชน่า ยูนิคอม (China Unicom Research Institute) แจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการวิจัยและสำรวจล่าสุดของไชน่า ยูนิคอม เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5.5G และศาสตราจารย์เกียรติคุณฉางเจียง เฟิ่ง ต้าน (Feng Dan) และคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong University of Science and Technology) บรรยายแนวโน้มการพัฒนาสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบไม่ใช้ดิสก์ (diskless) และการประมวลผลแบบใกล้ข้อมูล (near-data)

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2060825/Huawei_Peng_Song.jpg

คำบรรยายภาพ – คุณเผิง ซ่ง กำลังกล่าวปาฐกถาหลัก