ห่วงใยครอบครัว SPU! ม.ศรีปทุม จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากร ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล ห่วงใยสุขภาพบุคลากร SPU จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 นี้

และขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคน มาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อลดความรุนแรงของโรคหากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการวินิจฉัยโรคให้กับแพทย์รวมถึงการให้การรักษา นอกจากนี้ยังลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักงานบุคคล #SPUCARE #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- S 29843465 0 - ภาพที่ 1

- 51783 1 - ภาพที่ 3

ติดตามเพจ