อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ

วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 20 คน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาพบปะให้กำลังใจและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอีกด้วย ซึ่งเป็นการย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานและบุคลากรด้านบริการและท่องเที่ยว

ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไปในทิศทางที่คาดหวังสำหรับการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้มอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ จำนวน 20 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ บาริสต้า เพื่อให้ครอบคลุมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ หรือผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้สอนมุ่งเน้นถ่ายทอดเนื้อหา เทคนิควิธีการชงกาแฟ พร้อมหัวใจสำคัญที่จะทำให้ได้กาแฟคุณภาพดี เพื่อการทำเครื่องดื่มกาแฟประเภทต่าง ๆ อาทิ กาแฟสไตล์อิตาเลี่ยนทั้งแบบร้อนและเย็น การตกแต่งหน้ากาแฟ การสาธิตศิลปะการทำฟองนม ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเคล็ดลับ

และเทคนิคการทำลวดลายฟองนมอย่างละเอียด ซึ่งผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับการต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ ซึ่งโครงการนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญ และเป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุน ในการผลิตกำลังแรงงาน และผู้ที่จะประกอบกิจการ จึงมั่นใจว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงาน และเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

- 2 GWygbnZu1Ba9 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง