ออฟฟิศเมท พลัส สาขา จ.ยะลา มอบเงินบริจาคกว่า 5 แสนบาท

นายประสงค์ อร่ามวิทยา และครอบครัว ตรีสุขเกษม และ พัฒนเลิศไพบูลย์ เจ้าร้าน แฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลัส สาขา จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดยะลา โดยบริจาคเงินจำนวน 520,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วน

โดย นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลยะลา