เผย 10 ตำแหน่งงานที่เงินเดือนมากที่สุด ประจำปี 2565 มาดูอาชีพเงินเดือนหลักแสนกัน

อาชีพเงินเดือนหลักแสน

นับตั้งแต่ช่วงที่ COVID-19 เริ่มระบาดไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน สังเกตได้ว่าตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องมาจากความต้องการของตลาดงานที่ผกผันไปตามสถานการณ์โลกหลังการแพร่ระบาด หลากหลายธุรกิจหรือตำแหน่งงานที่มีความมั่นคง เงินเดือนสูง หลายคนมองหาอาชีพเงินเดือนหลักแสน ปัจจุบันต้องมาประสบปัญหาขาดทุน รายได้ลดลง จำนวนคนตกงานเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม การแพร่ระบาดของไวรัสตัวร้ายนี้ก็ส่งผลให้ธุรกิจประเภทอื่น ๆ กลายมาเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูง จัดว่าเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ในตลาดแรงงานที่น่าสนใจ

สำหรับสถานการณ์ตลาดงานในประเทศไทย จากผลสำรวจตลาดงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมการจัดหางาน พบว่า ในไตรมาสแรกของปี 2565 มีตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 133,984 งาน

และในบทความนี้เราก็จะมาเผย 10 ตำแหน่งงานที่เงินเดือนมากที่สุด ประจำปี 2565 เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับเด็กจบใหม่ที่กำลังมองหาตำแหน่งงานเงินเดือนสูง ๆ หรือสำหรับใครที่กำลังอยากเปลี่ยนงาน ต้องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตำแหน่งงานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเอง ตามไปดูกันเลยว่าจะมีอาชีพเงินเดือนหลักแสน ในตำแหน่งงานอะไรน่าสนใจบ้าง!?

smiling asian businessman shaking partners hand

10 ตำแหน่งงานที่เงินเดือนมากที่สุดประจำปี 2565 อาชีพเงินเดือนหลักแสน

ธุรกิจประกันภัย

เมื่อพูดถึงตำแหน่งงานด้านธุรกิจประกันภัย เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้จัดธุรกิจในด้านนี้ให้อยู่ในลิสต์รายชื่อธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ถึงอย่างไรธุรกิจประกันภัยก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ และถูกจัดให้เป็นธุรกิจที่มีอัตราเงินเดือนสูงเป็นอันดับ 1 โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 62,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท/เดือน

ธุรกิจไอที

เมื่อพูดถึงตำแหน่งงานเงินเดือนสูงคงจะมองข้ามตำแหน่งงานในธุรกิจไอทีไปไม่ได้ ด้วยเพราะความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และยิ่งในปัจจุบันคนเราแทบจะใช้ชีวิตประจำวันไปกับเทคโนโลยีเกือบตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะอยู่ในยุค COVID-19 แต่ความต้องการตำแหน่งงานในด้านธุรกิจไอทีก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 32,500 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 57,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท/เดือน

ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เติบโตตามไปด้วย เช่นเดียวกับความต้องการตำแหน่งงานในธุรกิจนี้ที่เพิ่มมากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นอาชีพที่เงินเดือนสูง โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 37,500 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 45,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 125,000 บาท/เดือน

architecture building construction concept cropped shot two engineers evaluating design new housing project

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไป รวมไปถึงชีวิตการทำงานที่หันมาทำที่บ้านกันมากขึ้น ส่งผลให้หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจที่อยู่อาศัย เปิดโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ ในการวางแผนขยายโครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกอาชีพที่มีอัตราเงินเดือนสูง โดยเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงานดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,500 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 117,500 บาทต่อเดือน

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน

ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหน เพราะไม่ว่ายังไงคนเราก็ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยหลัก ๆ ในการดำรงชีวิต และเนื่องจากธุรกิจธนาคารและการเงินเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พนักงานมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูง โดยเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงานดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 32,500 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 57,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดาร/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 95,000 บาท/เดือน

ธุรกิจการผลิตทั่วไป

จัดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรือการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากนัก และจะยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อย ๆ ทำให้ธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตยังคงต้องการพนักงานมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง และก็ยังถูกจัดให้เป็นตำแหน่งงานที่มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูง โดยเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงานดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 45,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 67,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท/เดือน

ธุรกิจ Trading และธุรกิจจัดจำหน่าย

สำหรับธุรกิจ Trading และธุรกิจจัดจำหน่ายก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และยังคงจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอในตลาดแรงงาน ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ยังคงเปิดรับพนักงานมาร่วมงานอยู่เรื่อย ๆ โดยตำแหน่งงานในธุรกิจ Trading และธุรกิจจัดจำหน่ายนั้นมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 105,000 บาท/เดือน

wedding dinner table set classy white decor with greenery

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจัดเลี้ยง

แม้จะต้องเจอกับความยากลำบากในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้หลายคนเริ่มออกจากบ้านไปใช้ชีวิตแบบ New normal ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจจัดเลี้ยงกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง และยังคงไปต่อได้เรื่อย ๆ โดยตำแหน่งงานในธุรกิจประเภทนี้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 105,000 บาท/เดือน

ธุรกิจขนส่ง

หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้คนหันมาจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น นอกจากจะปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดได้แล้ว การซื้อของออนไลน์ยังง่ายและสะดวกกว่ามาก ทั้งประหยัดเวลา ประหยัดค่าน้ำมันในการเดินทาง ไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าแฟชั่น อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยพนักงานจะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งงาน ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 42,000 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 72,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนเฉลี่ย 105,000 บาท/เดือน

ธุรกิจโทรคมนาคม

ปิดท้ายกันด้วยอันดับสุดท้ายนั่นก็คือธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่มีความสำคัญ เพราะคนเรายังคงต้องใช้ชีวิตไปพร้อม ๆ กับการสื่อสาร ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในยุคที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ก็ตาม โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่พนักงานในแต่ละตำแหน่งงานจะได้รับ ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ เงินเดือนเฉลี่ย 32,000 บาท/เดือน
 • ระดับหัวหน้างาน เงินเดือนเฉลี่ย 57,500 บาท/เดือน
 • ระดับผู้จัดการ/อาวุโส เงินเดือนเฉลี่ย 82,500 บาท/เดือน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

brandbuffet.in.th, freepik.com