อินทัชสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน 19 เครื่องแก่ 7 โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพฯ ร่วมสู้โควิด-19 รอบใหม่

กรุงเทพฯ- 12 พฤษภาคม 2564 : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันซับซ้อน และแบบเคลื่อนย้ายได้, เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ, เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวนรวม 19 เครื่อง มูลค่า 6,120,000 บาท แก่ 7 โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่แพทย์และพยาบาลซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

อินทัช ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ทุ่มเททำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเต็มกำลัง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราจะต้องผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

บทความที่คุณอาจจะสนใจ