เครือเฮอริเทจ ส่งมอบชุดตรวจโควิด ATK ให้บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กรุงเทพฯ – เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย คุณวลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ส่งมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณราตรี แฉล้มวารี (ซ้าย) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

- 02 2 - ภาพที่ 1