เชฟรอนมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ เสริมภารกิจรับมือโควิดของรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวุฒิชัย ทิงเสน (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการฐานส่งกำลังบำรุงสัตหีบ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 90,000 บาท

แก่ นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำสาที (ที่สองจากขวา) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Weber Shandwick

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง