เชฟรอนร่วมมอบทุนสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด ChulaCov19 แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัยวัคซีน ChulaCov19 เป็นจำนวน 300,000 บาท

ให้กับ รศ.นพ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA โดยคนไทย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Weber Shandwick

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง