เชิญชม LIVE #สินค้าหม่อนไหมออนไลน์ ของผู้ประกอบการ จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-13 กันยายน 2564 พบกับสินค้าเกี่ยวกับหม่อนไหมของผู้ประกอบการ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุทัยธานี พบกับสินค้ามากกว่า 500 รายการ

สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและชมการไลฟ์ได้ที่เพจ หม่อนไหม กาญจนบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100063802547786

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: งานกล้วยกล้วย

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง