เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก พัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานลม ด้วยนวัตกรรมวิธีการประมาณความขรุขระของใบพัด โดยผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโส โคจิ ฟูคามิ

รอสกิลด์ เดนมาร์ก, 27 มี.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

In a significant development for the wind energy sector, Shanghai Electric Wind Power Group, a subsidiary of Shanghai Electric, focused on clean energy equipment, celebrated the fifth anniversary of its European Innovation Center.
In a significant development for the wind energy sector, Shanghai Electric Wind Power Group, a subsidiary of Shanghai Electric, focused on clean energy equipment, celebrated the fifth anniversary of its European Innovation Center.

ในการพัฒนาครั้งสำคัญสำหรับวงการพลังงานลม เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ กรุ๊ป (Shanghai Electric Wind Power Group) ในเครือของ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องความทุ่มเทด้านอุปกรณ์พลังงานสะอาด เพิ่งฉลองครบรอบห้าปีศูนย์นวัตกรรมยุโรป (European Innovation Center) ของบริษัทฯ (“ศูนย์ฯ”) ในเมืองรอสกิลด์ ประเทศเดนมาร์ก

ในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการกัดกร่อนขอบหน้าใบพัดกังหันลม (International Symposium on Leading Edge Erosion of Wind Turbine Blades) ครั้งที่ 5 ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดนมาร์ก (Technical University of Denmark) คุณโคจิ ฟูคามิ (Koji Fukami) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบใบพัดระดับอาวุโส ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ “การประมาณทางวิศวกรรมสำหรับผลกระทบรุนแรงต่อความขรุขระของขอบหน้า” (“Engineering Estimation of Severe Leading Edge Roughness Effect”) การศึกษาดังกล่าวนี้ของเขา ซึ่งดำเนินการร่วมกับศูนย์ฯ นำเสนอแนวทางใหม่ในการประมาณผลกระทบของความขรุขระของขอบหน้าใบพัดกังหันลมในสภาพแวดล้อมที่มีหยาดน้ำฟ้าปริมาณสูง ทั้งในและนอกชายฝั่ง

“มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเชื่อมประสานวงการวิชาการเข้ากับอุตสาหกรรมพลังงานลม โดยมุ่งแสวงหาวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพด้านเวลา และคุ้มค่าต้นทุนมากขึ้น เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกแบบใบพัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง” คุณโคจิ ฟูคามิระบุ

ใบพัดกังหันลมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม เนื่องจากสภาพความสมบูรณ์ของใบพัดส่งผลโดยตรงกับผลิตภาพของระบบ การกัดกร่อนโดยเฉพาะจากแรงลมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย อุตสาหกรรมยอมรับว่าการกัดกร่อนจากฝนเป็นตัวการหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอบหน้าของใบพัด

ใบพัดระดับเมกะวัตต์ทำงานโดยมีความเร็วที่ส่วนปลายมากกว่า 90 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับที่หยดน้ำฝนสามารถกระทบด้วยแรงที่มาก คล้ายกับที่กระสุนก่อแรงฉีกขาดมหาศาล ผลกระทบเช่นนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ นำไปสู่กระบวนการก่อความล้า ซึ่งสารเคลือบหลุดลอกออกจากการโดนกระทบอย่างต่อเนื่อง และแรงฉีกขาดด้านข้างส่งผลให้ชั้นปกป้องเกิดความเสียหาย ซึ่งสุดท้ายแล้วจะบั่นทอนโครงสร้างการปกป้องทั้งหมดของขอบหน้าใบพัด

ในการออกแบบใบพัดและแพนอากาศสำหรับการทำงานในโลกจริง จำเป็นต้องมีการจัดการกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เพื่อสมรรถนะที่แข็งแกร่ง แนวทางใหม่ที่นำเสนอในการศึกษานี้เอื้อให้สามารถจำลองการออกแบบใบพัดอย่างแม่นยำ โดยลดความต้องการด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ทำให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยลง และทำงานได้ดีขึ้น วิธีการสร้างโมเดลแบบจำลองที่ก้าวหน้าล้ำสมัยนี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดความแข็งแกร่งและพึ่งพาได้ของใบพัดกังหันลมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ขณะเผชิญกับความท้าทายทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

วิธีการนี้ใช้แนวคิดจากอากาศพลศาสตร์ที่ไม่คงที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบแพนอากาศ โดยใช้ผลลัพธ์จากการจำลองที่สะท้อนสภาพการทำงานจริง ความสอดคล้องกันในระดับสูงระหว่างข้อมูลการจำลองจากวิธีการนี้กับข้อมูลเชิงทดลองที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) บ่งชี้ความสอดรับตรงกันอย่างมากระหว่างผลลัพธ์ทั้งสองชุด

ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ศูนย์ฯ จะเริ่มการทำงานรอบใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดนมาร์ก โดยมุ่งเน้นการทดลองอุโมงค์ลมเพื่อทดสอบสมรรถนะของดีไซน์แพนอากาศแบบใหม่ และเพื่อประเมินวิธีการจำลองแบบใหม่ ๆ

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของเดนมาร์กในด้านพลังงานลม ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีกังหันลม การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และสภาพทางธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งพลังงานลม ทั้งนี้ แนวทางเช่นนี้ได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมระดับแนวหน้าหลายรายมายังศูนย์ฯ

ศูนย์นวัตกรรมยุโรป ซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในสำนักงานเดี่ยว กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งมีฐานบุคลากรที่แข็งแกร่ง จนถึงปัจจุบันได้บรรลุความสำเร็จหลากหลายประการในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้รับสิทธิบัตรหลายรายการ ขณะนี้มีการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าเหล่านี้ เพื่อมอบพลังสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านอัลกอริทึมการควบคุม การวิเคราะห์โหลด การออกแบบใบพัด และการปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.shanghai-electric.com/listed_en/windpower/

 

 

View original content to download multimedia: Read More