เซ็นทาราประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พิสิฐ กุศลาไสยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย), เกริด เคิร์ก สตีป (ที่ 2 จากซ้าย), ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), , มาร์คแลนด์ เบลคล็อค(ขวาสุด), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (ซ้ายสุด) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์