เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

Lazada

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล อีกทั้งรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จำนวน 9 รางวัล กลับมายังประเทศไทย มีผลคะแนนรวมเป็นที่ 4 ในระดับอาเซียน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเงินรางวัลแก่เยาวชน และโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งนี้ โดยมีคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมในเครือเซ็นทรัลพัฒนา และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนในการรับโล่เกีรยติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนในการเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมให้กับน้องเยาวชนๆในการแข่งขันสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง

- Manistry of Labour - ภาพที่ 1