เตรียมพร้อมบุคลากรด้านการบิน DEK SBS SPU “บุคลิกภาพสร้างได้แค่รู้เทคนิค”

ผ่านไปแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบิน โดย สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “บุคลิกดี สร้างได้แค่รู้เทคนิค”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการคุณภาพ ครูฝ้าย หรือ คุณณรนา ธีระวร จาก Crew Academy ได้มาถ่ายทอดความรู้และแชร์เทคนิคการปรับบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกแบบจัดเต็มให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์แบบสนุก เพลิดเพลิน ปั๊วะ ปัง นักศึกษาได้ทำ workshop การปรับบุคลิกภาพรายบุคคล เทคนิคการแนะนำตัว และพูดอย่างไรให้น่าฟัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง