เบเบ้ซุปร่วมส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 1,400,000 บาท

01 0

บริษัท คลิมโก้ พลัส จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ เบเบ้ซุป (Bebesup) ทิชชู่เปียกรักษ์โลก อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี นำทีมโดย พิกุลแก้ว เพ็ชร์สีสม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และทีมงาน ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการเเพทย์ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อน

ตลอดจนกลุ่มด่านหน้าที่ช่วยเหลือดูแลคนไข้ และประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ อย่างเป็นวงกว้าง เบเบ้ซุป (Bebesup) จึงร่วมส่งต่อ ความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ทีมเจ้าหน้าที่โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ส่งมอบผลิตภัณฑ์เบเบ้ซุป ให้กับโรงพยาบาล และองค์กรต่างๆ 9 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท เมื่อวันก่อน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ื

  • โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 1,000 ห่อ พร้อมเงินบริจาค
  • สถาบันบำราศนราดูร มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ ซีโร่ จำนวน 150 ห่อ มูลค่า 21,000 บาท และ รุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 150 ห่อ โดยมี นายรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
  • แผนกผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลสงฆ์ มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ ซีโร่ จำนวน 150 ห่อ และรุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 100 ห่อ
  • ศูนย์ประสานงาน Children Friendly Hospital สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ ซีโร่ จำนวน 100 ห่อ และ รุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 400 ห่อ
  • วัดพระบาทน้ำพุ มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ ซีโร่ จำนวน 150 ห่อ และรุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 250 ห่อ
  • สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) มอบผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกเบเบ้ซุป รุ่นเนเจอร์ ซีโร่ จำนวน 150 ห่อ ละ รุ่นเนเจอร์ เซนซิทีฟ จำนวน 100 ห่อ

เบเบ้ซุป (Bebesup) ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมส่งต่อความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ทุกๆ ภาคส่วนที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 นี้ ติดตามข่าวสารกิจกรรมของเบเบ้ซุป ได้ทาง เฟสบุ๊คและอินสตาแกรม Bebesup.TH

07 1

ความร่วมมือของพวกเราทุกคน ทุกสาขาอาชีพในการป้องกัน เเละช่วยกันดูแลสังคม เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ณ ขณะนี้ แต่คงไม่มี ใครมากเกินไปกว่าบุคลากรทางการเเพทย์ที่ทำงานอย่างเสียสละ กล้าหาญ เป็นด่านหน้า และเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของ ตัวเองเพื่อดูเเลผู้ป่วย เเละต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพวกเราทุกคน วิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะช่วยเหลือบุคลากร ทางการเเพทย์ได้ก็คือ ปฏิบัติตัวให้มั่นใจได้ว่า เราจะไม่ทำให้ภาระหน้าที่ของพวกเขาต้องหนัก และยุ่งยากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้น