เปิดบ้านต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษาเยี่ยมชมผลิตกระดาษ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งออกไปทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ได้ทราบขั้นตอนและที่มาของวัตถุดิบต้นกระดาษจากเกษตรกรโดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทาง ESG ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

- 7.22 ภาพข่าวเปิดบ้านต้อนรับคณะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี - ภาพที่ 1