เปิดประสบการณ์จริง! DEK SPU กับ Tech Talk Season’64 #4 ONLINE “การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ “Happenn”

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมเติมอาหารสมอง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา ออนไลน์ เรียนกับตัวจริง

ประสบการณ์จริง Tech Talk Season’64 #4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหัวข้อ “การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ “Happenn” รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านสื่อและการสื่อสาร”

โดย คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ (CRO & Partner, Happenn) ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ผ่านเวทีเสวนาออนไลน์ ทาง ZOOM ONLINE ให้แก่น้องๆนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง