เปิดประสบการณ์! การเรียนและการฝึกงานสหกิจศึกษาอาเซียนกับ “จอย” สุนิษา ชินคำ DEK บัญชีดิจิทัล SPU

เมื่ออาชีพนักบัญชีเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันแล้ว ว่าจะสามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อย่างอิสรเสรีใน 10 ประเทศ เนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้

โอกาสการทำงานในอาเซียนค่อนข้างจะกว้าง เพราะสายงานบัญชีค่อนข้างจะขาดแคลน และทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเปิดเสรีให้กับอาชีพทางบัญชีค่อนข้างมาก วันนี้จึงจะขอนำทุกท่าน ไปเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกงานสหกิจศึกษาอาเซียน กับนักศึกษาจากรั้วคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้มีโอกาสเรียนในคณะบัญชีและได้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ที่สปป.ลาว กันครับ!!

1 LoF4BRVi3Cnz

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวสุนิษา ชินคำ (จอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบมาจากวิทยาลัยพาณิชยการบางนา นิสัยส่วนตัวเป็นคนเรียบร้อย ขี้อาย สิ่งที่ภูมิใจที่สุด คงเป็นการที่เรามีงานที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ คติประจำใจ “Life is what we make of it.” ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างเอง และที่ตัดสินใจมาเรียนที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เพราะ ที่นี่มีสาขาบัญชีแยกออกมาเป็นคณะบัญชี ไม่ได้อยู่รวมในคณะบริหารธุรกิจเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีศูนย์บัญชีมืออาชีพ (S – PAC) สำหรับให้ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และยังเป็นมหาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยค่ะ

นอกจากนี้ การเรียนคณะบัญชีที่ SPU ยังสอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ เศรษฐกิจ การเงิน ภาษี รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในช่วงปีที่ 1 จะสอนเราในเรื่องการสร้างบุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยเน้นในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะนอกจากจะเก่งการบัญชีแล้วการสื่อสารจะต้องดีด้วย ปีที่ 2 เราจะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ซึ่งทางคณะจะมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากบริษัทชั้นนำ อย่างบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาให้ความรู้ว่ามีอะไรบ้างในสายงานบัญชีที่เราจะต้องพบเจอ

00 0 BMbkDGdQ5qAl

และเมื่อจบไปแล้วจะได้ทำอะไรบ้าง เข้าสู่ปีที่ 3 จะเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์บัญชีมืออาชีพ โดยได้ร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัดโดยสมาคมจะจัดเอกสารต่างๆ ที่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี เอามาให้ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และมีตัวแทนจากสมาคมมาอธิบายวงจรและขั้นตอนในการทำบัญชี ว่าทำอย่างไรบ้าง คีย์ข้อมูลอย่างไร และจะส่งข้อมูลได้อย่างไร

โดยต้องเข้าปฏิบัติที่ศูนย์เป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์ ปีสุดท้าย ปีที่ 4 ก็ถึงเวลาที่ต้องออกไปฝึกสหกิจศึกษาข้างนอก น้องๆ ต้องไปฝึกทำงานเหมือนตัวเราเองเป็นพนักงานขององค์กรนั้นจริงๆ ซึ่งจะทำให้เราได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ซึ่งนอกจากการเรียนแล้วสิ่งที่ประทับใจในมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทั้งในคณะและต่างคณะ พร้อมทั้งการได้ทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือ การที่จอยได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งได้ไปฝึกงานที่บริษัท สอบบัญชีและตรวจสอบภายใน SKNP จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการตรวจสอบบัญชีใน สปป.ลาว โดยเข้าฝึกปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและบริการให้คำปรึกษา และจากที่ได้ปฎิบัติงานในการออกตรวจแต่ละบริษัทฯ ยังไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน งานตรวจยังไม่พบงานยากสักเท่าไร แต่งานวางระบบบัญชีเป็นอะไรที่ยาก เพราะหมวดบัญชีของไทยกับลาวค่อนข้างแตกต่างกัน จึงต้องมาเรียนรู้การบัญชีของลาวเพิ่มเติม

สำหรับของการการปรับตัวในการใช้ชีวิตที่สปป.ลาว จอยต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากอาหารที่ลาวจะไม่เหมือนอาหารไทยแต่จะคล้ายๆกับอาหารทางภาคอีสานของเรา บางอย่างก็ไม่เคยได้ลิ่มรสชาติอาหารแบบนี้มาก่อน จึงไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่ ส่วนอาหารไทยหรือของที่มาจากไทยเราที่นี่ค่อนข้างจะมีราคาสูงสักหน่อย แต่ของที่มาจากต่างประเทศจะราคาถูกกว่า

อันดับสองลองลงมาคือเรื่องของภาษา เพราะภาษาพูดของคนที่นี่ค่อนข้างพูดเร็ว คำบางคำก็ฟังไม่รู้ความหมาย จึงต้องให้พี่ๆช่วยแปลให้อีกรอบนึง ซึ่งบางครั้งคุยกับลูกค้าความเข้าใจในการสื่อสารไม่ตรงกันก็มี แต่คนลาวที่นี่น่ารักมาก ใจเย็น สำเนียงคล้ายคลึงกับคนทางภาคเหนือของไทย อยู่ที่นี่บรรยกาศจะดีมาก สดชื่นเป็นธรรมชาติมาก ไม่มีมลพิษ ถ้าถามว่าอยู่ได้ไหม? ตอบเลยว่าอยู่ได้ค่ะ

สุดท้ายนี้ ขอฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนทางด้านการบัญชี แนะนำต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะที่นี่ไม่ได้เรียนแค่ในตำรา แต่เราจะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังจะได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านบุคคลิกภาพ ด้านวิชาการอยู่เป็นประจำ ทำให้เราได้อัพเดท ความรู้อยู่ตลอดเวลา และเมื่อจบบัญชีแล้วจะสามารถทำงานได้ทุกประเทศของอาเซียนอีกด้วย