เปิดประสบการณ์ DEK SPU “เรียนรู้การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เรื่อง“การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล” โดยมี คุณประภัสสร สาระนาค, คุณกนกนภา มานาแวน และทีมนักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา

เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรม Zoom Online ให้กับนักศึกษา SPU จำนวน 125 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา ทักษะแห่งอนาคต (HUM120/132) ของ ผศ.นฤดล จิตสกูล เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบวิธีค้นหา ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

- 245362538 4841547905878516 3612358269024895186 n 0 - ภาพที่ 1

- 245225138 4841548109211829 3136776217188231599 n 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ