เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ”

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตร “อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ” รุ่นที่ 51 อบรมวันที่ 5 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2565 (เรียนทุกวันอาทิตย์) มีการศึกษาดูงาน ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องประดับ ก็เรียนได้ มีแผนจะเปิดร้านเครื่องประดับ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความรู้

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย หลักความรู้เรื่องอัญมณีศาสตร์ วิธีการตรวจวิเคราะห์อัญมณี การตรวจสอบพลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก ไข่มุก เพชร โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ และการประเมินราคาเครื่องประดับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0 2942 8822 ต่อ 207 หรือ https://eto.ku.ac.th/hrd/description.php?course_code=D048_51

pr jewelry training 65