เปิดอบรมออนไลน์ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564”

1 1

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2564 – เสริมแกร่งอีกหนึ่งพลังสำคัญ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นำโดยองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง – บนสุด) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปิดการอบรม “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากขวา – แถวบนสุด) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ

พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กรเอกชน เครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิฯ อาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (ที่ 2 จากซ้าย – แถวบนสุด) กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป และครูน้ำฝน ภักดี (ที่ 3 จากซ้าย – แถวที่ 2 จากบน) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนบุคลิกภาพและการสื่อสาร โพรนาลิตี้ อะคาเดมี ร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาจากองค์กรภาคเอกชนกว่า 1,200 คน ที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครู เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดีกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ

1 2

1 3

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้นำรุ่นใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างพลังบวกจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” เรียนรู้เทคนิคเพื่อพัฒนาตนเอง สร้างผลงาน ผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจ อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยอาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา และหลักสูตร “บุคลิกภาพและการสื่อสาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่”

โดยครูน้ำฝน ภักดี ซึ่งจะมีการจัดอบรมออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนถึงเดือนมกราคม ปี 2565 และในโอกาสนี้ ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทน School Partner รุ่นพี่ มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ และบอกเล่าความประทับใจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ School Partner รุ่นน้องในการวางแผนงานปฏิบัติภารกิจของผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดีให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

1 4

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ connexted.org

เกี่ยวกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 จากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้ความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ต่อมาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิในปี 2563 โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีเครือข่ายครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำของไทยรวมแล้วกว่า 44 องค์กร โดยมี 12 องค์กรเอกชน ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, กลุ่มเซ็นทรัล, บมจ. ซีพี ออลล์, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, กลุ่มมิตรผล, กลุ่มปตท., ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), เอสซีจี, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ต่อมาในระยะที่ 2 มีเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมโครงการอีก 19 องค์กร ได้แก่ บจ. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง, บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น, บมจ. บ้านปู, บมจ. บีอีซี เวิลด์, บจ. เบอร์แทรม (1958), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย), บจ. เอดู พาร์ค, โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่, บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์), บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์, บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น, บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, บจ. เอส เค โพลีเมอร์, บจ. สลิงชอท กรุ๊ป, ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย, บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

และล่าสุดในระยะที่ 3 มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 13 องค์กร รวมเป็น 44 องค์กร ได้แก่ บจ. แอมิตี, บมจ. บี.กริม เพาเวอร์, บมจ. ซี.พี.แลนด์, บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส, บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บมจ. สยามแม็คโคร, บจ. โพรนาลิตี้, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี, บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ