เปิดแล้ว!! ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี

ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เปิดให้บริการวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ

พร้อม Golden Kitchen ร้านอาหารตามสั่งและอาหารพร้อมทาน Golden Coffee ร้านกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงจากดอยแม่สลอง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๗๒๙-๓๒๒๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง