เปิดแล้ว!! ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี

Lazada

ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เปิดให้บริการวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ

พร้อม Golden Kitchen ร้านอาหารตามสั่งและอาหารพร้อมทาน Golden Coffee ร้านกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงจากดอยแม่สลอง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๗๒๙-๓๒๒๒

- Golden Place - ภาพที่ 1