เปิดแล้ว! DEFbySPU #6 (ONLINE) หลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจยุคใหม่

เริ่มแล้ว! สำหรับการเรียนในหลักสูตร DIGITAL EDGE FUSION คิด สร้าง แปลง เปลี่ยน by SPU DEF#6 ในรูปแบบ ONLINE หลักสูตรด้าน Digital & E-Commerce ที่ทันสมัยที่สุดในจักรวาล สอนจริง ลงมือทำจริง กับธุรกิจจริงๆ เห็นผลลัพธ์จริงๆ มีโค้ชมืออาชีพประกบตลอดหลักสูตร เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆ

และเปิดหัวด้วยการกล่าวต้อนรับ จาก ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อด้วย การกล่าวต้อนรับพร้อมคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเรียน โดย DIRECTORS หนุ่มหล่อ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce และ E-Marketing ในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TARAD.com และผู้ก่อตั้งกลุ่ม efrastructure

สำหรับวันนี้ เปิดหลักสูตรพิเศษ Online Pre-Course เรียนทางออนไลน์ 6 ครั้ง ( พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) ก่อนเรียนจริงๆ ในเดือน มกราคม – เมษายน 2565 รวม 20 ครั้ง ซี่งในปีนี้ เราคิดหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ สาดๆ เทคโนโลยีใกล้ตัว ที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและเราจำเป็นต้องรู้ กับช่วงเรียน Online Pre-Course กับหลักสูตรพิเศษ ที่จะเรียน และแจก Bitcoin ให้กับนักเรียนทุกท่าน ในหลักสูตร Cryptocurrency + Workshop รวมไปถึง แจกอุปกรณ์ Smart Home AI ที่ไปติดตั้งที่บ้าน พร้อมการสอนให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างไป ในบ้านผ่าน AI ในมือถือของคุณ สนุกแน่ครับ กับ DEF6 รุ่นนี้.!

เช่นเดิมครับ เรียน DEF รุ่น 1-5 กลับมาร่วมเรียนได้นะครับ เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ทางด้านดิจิทัล มันไม่หยุดนิ่ง นักเรียน DEF ทุกรุ่นต้องได้เรียนอะไรใหม่ๆ ไปตลอด และทุกหัวข้อเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง!!
www.DEFbySPU.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง