เปิด 5 เคล็ด (ไม่) ลับ บริหารเวลาฉบับเด็กบริหาร

เมื่อเวลาของทุกคนมีเท่ากันวันละ 24 ชั่วโมง แต่หลายคนมักชอบพูดว่า “ไม่มีเวลา” สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารเวลาแบบผิด ๆ นั่นเอง จึงทำให้ชีวิตยุ่งวุ่นวาย และทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนิษฐ์ แสงทองสุข อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงจะนำเคล็ด(ไม่) ลับ ในการบริหารเวลาฉบับเด็กบริหาร SPU มาฝาก จะมีอะไรกันบ้างที่จะทำให้คุณบริหารจัดการเวลาได้อย่างถูกต้อง มีเวลาในชีวิตเพิ่มมากขึ้น และทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกด้วย

เปิด 5 เคล็ด (ไม่) ลับ บริหารเวลาฉบับเด็กบริหาร เรียน + ทำงานไปด้วยก็ปังได้ !!!

กำหนดตารางเวลาชีวิต ในภาพรวมของเดือน หรือ 3 เดือนเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของงานในช่วงเวลานั้น ว่ามีอะไรที่ต้องทำ ทั้งงานที่ทำงานประจำ งานที่ต้องทำในฐานะนักศึกษา เช่น การบ้าน รายงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานที่ต้องทำในส่วนของชีวิตครอบครัวทำ Checklist กันลืม

สละเวลาไม่ถึง 10 นาทีต่อวันช่วงเช้าหรือก่อนนอน ทำรายการสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไป เพื่อวางแผนสิ่งที่จะทำในส่วนย่อย เช่น พรุ่งนี้ต้องทำ Assignment 30 ข้อ วิชาหลักการจัดการ ในระบบ D-learning สัปดาห์ที่ 3 หรือ คิดแผน PR สินค้าตัวใหม่ให้เสร็จเพื่อนำเสนอทีมในวันจันทร์หน้า
จัดลำดับความสำคัญของงาน แบ่งเป็น …

1. งานด่วนและสำคัญ ต้องทำทันที
2. งานด่วนแต่ไม่สำคัญ ทำหลังข้อแรกเสร็จ
3. งานสำคัญแต่ไม่ด่วน จัดเวลาที่เหลือทำสิ่งนี้เรื่อยๆ
4. งานไม่ด่วนและไม่สำคัญ ทำหลังจาก 3 ข้อแรกเสร็จ
ตื่นให้เช้าขึ้น แต่นอนไม่ดึกเกินไป
การตื่นเช้าช่วยทำให้เราเร่งรีบน้อยลงและจะเริ่มต้นงานด้วยความไม่เครียด แต่ก็ต้องนอนไม่ดึกจนเกินไปด้วย เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อสุขภาพ และทำให้การเรียนหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ กำจัดสิ่งที่ทำให้วอกแวกขณะเรียน หรือทำงาน เช่น ปิดเสียงเตือนข้อความในไลน์ ไม่กดเล่นสื่อ Social ต่างๆ ในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานที่กำลังทำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนิษฐ์ แสงทองสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IMh2PNokAlLQ