เป้าหมายความปลอดภัยในกระบวนการผลิตกับความเป็นจริงทิ้งช่วงห่าง

ข้อมูลจากรายงานความปลอดภัยฉบับล่าสุดของสเฟียรา พบช่องว่างที่ยังคงอยู่ระหว่างความตั้งใจกับความเป็นจริงของการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน PSM และ ORM คำนึงถึง ESG เพิ่มมากขึ้น

รายงานความปลอดภัยประจำปี 2565 ฉบับใหม่ของสเฟียรา (Sphera) ระบุว่า แม้องค์กรต่าง ๆ จะเพิ่มความพยายามด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และบริษัทส่วนใหญ่ได้ยอมรับความปลอดภัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเพื่อยกระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยกระบวนการผลิต

สเฟียรา ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ได้สำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจำนวน 280 รายจากทั่วโลก เกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (ORM) ผลสำรวจแสดงว่า 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีช่องว่างระหว่างเป้าหมายความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของบริษัท กับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่พวกเขาเผชิญจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผลสำรวจปี 2564 โดย 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่า มีช่องว่างระหว่างความตั้งใจด้านความปลอดภัยกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รายงานยังพบว่า มีการบรรลุการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยที่สำคัญเพียง 67% ในเดือนปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่เชื่อมต่อกันระหว่างความตั้งใจกับความเป็นจริง

ความท้าทายที่คงอยู่ เช่น ทรัพยากรและงบประมาณที่จำกัด อย่างน้อยก็อาจมีส่วนทำให้ช่องว่างกว้างขึ้นได้ ส่วนแนวโน้มต่าง ๆ เช่น กระแสการลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) ก็อาจเป็นปัจจัยร่วมเช่นกัน เนื่องจากความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาจลดลงเมื่อพนักงานลาออก และสูญเสียความเชี่ยวชาญไป

ความท้าทาย 3 อันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นอุปสรรคในการทำให้ PSM มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความท้าทายด้านการจัดการ (46%) การฝึกอบรมและความสามารถ (45%) และการมีส่วนร่วมกับแนวหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มการรับรู้ (34%) ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพความปลอดภัยหลัก 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่การลดการเผชิญความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง (MAH) (66%) ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (57%) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (49%)

เป็นเวลา 7 ปีแล้วที่รายงานความปลอดภัยประจำปีของสเฟียราได้ตรวจสอบสภาพการณ์ปัจจุบันของ PSM และ ORM ในบริบทของเหตุการณ์ทั่วโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น การผลิต น้ำมันและก๊าซ เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมี พลังงาน การก่อสร้าง และวิศวกรรม

อัตราการใช้งานโซลูชันเทคโนโลยีถูกระบุว่าเป็นขอบข่ายส่งเสริมการพัฒนาในรายงานความปลอดภัยนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (96%) กล่าวว่า เทคโนโลยีช่วยทำให้ PSM และ ORM มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้งานยังไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าที่รับรู้ โดยมีเพียง 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า บริษัทของตนใช้โซลูชันเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับความก้าวหน้าที่ต่ำกว่าและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบและข้อมูลที่แตกต่างกัน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการใช้งานช้า

“รายงานความปลอดภัยปี 2565 เผยให้เห็นช่องว่างที่ยังคงอยู่ระหว่างเป้าหมายความปลอดภัยในกระบวนการผลิตกับความเป็นจริง ขณะที่ความไม่ต่อเนื่องกันระหว่างการรับรู้กับการใช้งานโซลูชันเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเพิ่มเติมที่องค์กรต้องเอาชนะ” สกอตต์ เลห์มันน์ (Scott Lehmann) รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการของสเฟียรา กล่าว “เทคโนโลยีที่ส่งมอบข้อมูลเรียลไทม์และการประเมินความเสี่ยงที่นำไปปฏิบัติได้จริง สามารถช่วยเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อลดช่องว่างและขับเคลื่อนความพยายามในการยกระดับความปลอดภัย การใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตัดสินใจเชิงคาดการณ์ที่ดีขึ้น จะช่วยธุรกิจปกป้องพนักงานและทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพได้”

ความปลอดภัยเป็นรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่ง โดย PSM และ ORM มีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพด้าน ESG ของบริษัท ภายในบริบทของกรอบงาน ESG นั้น PSM เป็นเรื่องของการปกป้องผู้คนและชุมชนที่ธุรกิจดำเนินการให้ปลอดภัย นับเป็นครั้งแรกในรายงานความปลอดภัยที่ผู้เชี่ยวชาญ PSM และ ORM ถูกถามถึงจุดที่ PSM ปรากฏอยู่ในโครงการ ESG ของบริษัทของตน แม้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (87%) กล่าวว่า PSM สอดรับกับความพยายามด้าน ESG ของบริษัท แต่ก็มีความแตกแยกเล็กน้อยว่า ESG แง่มุมใดสอดรับกับโครงการ PSM ที่สุด จะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม หรือบรรษัทภิบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าผลกระทบใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าเป็นสถานการณ์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

“เป็นที่แน่ชัดว่า ESG ไม่ใช่สิ่งที่ถ้ามีก็จะดีอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องมี” พอล มารัชกา (Paul Marushka) ซีอีโอและประธานของสเฟียรา เสริม “ความพยายามในการลดความเสี่ยงของบริษัทนั้นเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของ ESG อย่างแท้จริง และการดำเนินการ ESG ทั่วทั้งองค์กรจะช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยมีข้อมูลรองรับ และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน PSM และ ORM จัดการและลดความเสี่ยงด้าน ESG”

เกี่ยวกับรายงานความปลอดภัย

สเฟียราสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในกระบวนการและการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 280 คนเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของ PSM และ ORM ภายในองค์กรของพวกเขาสำหรับรายงานความปลอดภัยประจำปี 2565 หรือ 2022 Safety Report ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น การผลิต น้ำมันและก๊าซ พลังงาน เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมี การก่อสร้างและวิศวกรรม และอื่น ๆ

เกี่ยวกับสเฟียรา

สเฟียรา (Sphera) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน (EHS&S) การจัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ และการดูแลผลิตภัณฑ์ บริษัทให้บริการลูกค้ากว่า 6,700 รายและผู้ใช้กว่าล้านรายใน 80 ประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รักษาพนักงานของตนให้ปลอดภัย ทำผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความยั่งยืน และมีการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสเฟียราได้ที่ www.sphera.com หรือติดตามบนลิงด์อิน

สื่อมวลชนติดต่อ
แอสทริด ดิกคินสัน (Astrid Dickinson)
อีเมล: sphera@aspectusgroup.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1907993/Sphera_Logo.jpg

ติดตามเพจ