แลคตาซอย ตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติราคาพิเศษ รายได้มอบให้โรงพยาบาลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง “ซังซัง” จัดโครงการ “ซังซัง…รักกัน” (สู้ภัยโควิด-19) 1 กล่อง 1 กำลังใจ สมทบทุนสู้ภัยโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหน้าด่านสำคัญในการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วย และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

โดยนำตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (VENDING MACHINE) ไปตั้งที่โรงพยาบาลจำนวนกว่า 50 จุด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง “ซังซัง” ขนาด 300 มล. ทุกกล่อง ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จะได้รับราคาพิเศษเหลือ 5 บาทต่อกล่อง (จากราคาปกติ 10 บาท) และเมื่อสิ้นสุดโครงการรายได้จากการจำหน่าย ทางแลคตาซอยจะมอบให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีจุดจําหน่ายผ่านตู้จําหน่ายอัตโนมัติ โดยไม่มีการหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง