เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริง “รับมือภาษี 2565” แบบฉบับบัญชีดิจิทัล SPU

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมออนไลน์ โดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชี ตามแบบฉบับบัญชีดิจิทัล ผ่านรูปแบบออนไลน์ กับโครงการ Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน Accounting analytics และการรับมือภาษี 2565 หัวข้อ “รับมือภาษี 2565”

โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด และเจ้าของเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ และคุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU เพื่อเปิดประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพนักบัญชีดิจิทัล และได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง