เรียนรู้ในแบบ LSC SPU! Coaching โออิชิ กรุ๊ป และ หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation 3

สุดปัง! Final Project ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม Coaching เข้มข้นให้กับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation NonDegree#3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” รุ่นที่ 3 เข้าร่วม Coaching แบบเข้มข้น ในการจัดทำ Project การปรับปรุงเกี่ยวกับ Lean Supply Chain ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมี คุณเยาวลักษณ์ ฉัตรัตติกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิตและบริหารคลังสินค้า พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและร่วมหารือ สรุปประเด็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน Project ดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้

262472293 2778018275678234 8960360619180366971 n 0

261101978 2778019562344772 7171742149569086603 n 1