เรียนออนไลน์ “การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย” กับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย” ขึ้น ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารงาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการบริหารราคา เป็นผู้นำทางการตลาดเหนือคู่แข่งขัน และสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1 pm

หลักสูตรนี้จะนำเสนอเทคนิคขั้นสูงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งในด้านการบริหารรายได้ให้รวมถึงการกำหนดนโยบายทางการตลาดที่ชัดเจน เพื่อให้นำมาซึ่งกำไร ผลประโยชน์และฐานลูกค้าตามแผนการตลาดที่ได้วางไว้ ผ่านการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้มีส่วนผสมกลุ่มลูกค้าที่มีทุนทรัพย์แตกต่างกันอย่างเหมาะสม นำมาซึ่งการทำกำไรให้กับโรงแรมได้ตามเป้าหมายสูงสุดตลอดปี

โดยเนื้อหาในหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ เริ่มตั้งแต่กลยุทธ์การกำหนดราคา การกำหนดคู่แข่งขันทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์ SWOT การจัดทำโปรโมชั่นตามฤดูกาล วิธีการกำหนดกลยุทธ์การตั้งราคาในแต่ละภาคส่วน การประมาณการและวางแผนล่วงหน้า วิธีการวางแผนและจัดทำโปรโมชั่น ขั้นตอนการปรับราคาค่าห้องพักเพิ่มรายได้ วิธีการจัดทำงบประมาณราคาห้องพัก เป็นต้น

หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย” เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรม ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานทางด้าน Revenue หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Revenue Management เบื้องต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ตรงสายงานกว่า 20 ปี คุณเยาวภา แสนกอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Revenue Management และอดีต Cluster Director of Revenue (Sofitel Krabi, Novotel Phuket Phokeethra and Ibis Styles Phuket Phokeethra) โดยการจัดอบรมเป็นรูปแบบ 2 วันเต็ม ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu