“เรียล สมาร์ท” รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

นายภูกิจ ดิศทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารประกอบด้วยนายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู เข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ในสาขาธุรกิจสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรม จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “SME National Awards” หรือรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี งานนี้จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้อง Crystral Grand Ballroom คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (CDC)

Pic3