เลิฟลี่อายคลินิก จัดกิจกรรม “Top Spender ยิ่งสวย ยิ่งคุ้ม” มอบรางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max (256 GB)

คุณกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด ให้บริการแบบองค์รวมทั้งด้านผิวพรรณความงามและกายภาพบำบัด มอบรางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max (256 GB) มูลค่า 43,900 บาท

ให้แก่ คุณสมศรี พันธ์เจริญวรกุล Top Spender จากกิจกรรม “ยิ่งสวย ยิ่งคุ้ม” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันอันดีแก่ลูกค้า ณ เลิฟลี่อาย แอนด์ สกิน คลินิก พาร์คเลน เอกมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Lovely Eye & Skin Clinic

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง