เวทานตะ อลูมิเนียม ได้รับการยกย่องเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมที่ยั่งยืนที่สุดในโลก โดยการประเมิน CSA ระดับโลกของเอสแอนด์พี

Vedanta Aluminium Logo

บริษัทฯ ได้อันดับ 1 ในการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลก (Global Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) โดยเอสแอนด์พี (S&P) สำหรับอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

นิวเดลี, 31 มกราคม 2567 /PRNewswire/ — เวทานตะ อลูมิเนียม (Vedanta Aluminium) ผู้ผลิตอลูมิเนียมอันดับต้น ๆ ของโลก คว้าตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับของการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลก (Global Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) โดยเอสแอนด์พี (S&P) อันทรงเกียรติ ประจำปี 2566 สำหรับอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ตอกย้ำสถานะผู้ผลิตอลูมิเนียมที่ยั่งยืนที่สุดในโลก โดยทำได้เหนือกว่าธุรกิจเทียบเคียงในระดับโลก ในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG

Vedanta's Aluminium plant at Jharsuguda(Odisha), the largest aluminium smelter
Vedanta’s Aluminium plant at Jharsuguda(Odisha), the largest aluminium smelter

การประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกของเอสแอนด์พีนี้ เป็นการประเมินความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอกชั้นนำ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัททั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง ในการนี้ เวทานตะ อลูมิเนียมได้รับคะแนนสูงในเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน โดยเฉพาะในการปฏิบัติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบทางสังคม สิทธิมนุษยชน การวางแผนบุคลากรผู้มีความสามารถ และการบริหารจัดการน้ำ

เวทานตะ อลูมิเนียมมุ่งมั่นที่จะบรรลุการก่อก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยดำเนินกลยุทธ์สองชั้น ประกอบด้วยการลดและการชดเชยการก่อคาร์บอนของบริษัทฯ ในแง่ของการลด เวทานตะ อลูมิเนียมให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การยกระดับความเป็นเลิศทางการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่แหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ ในขณะเดียวกัน เพื่อชดเชยการก่อคาร์บอนที่ยังเหลืออยู่ บริษัทฯ ยังกำลังสร้างอ่างคาร์บอนขนาดใหญ่ผ่านความพยายามปลูกป่าขนานใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินงานของบริษัทฯ เวทานตะ อลูมิเนียมเอื้อให้เกิดการเข้าถึงระดับโลกในวงกว้างมากขึ้นสำหรับอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อวิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับชีวิตทั้งมวล

ในการกล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ คุณจอห์น สลาเวน (John Slaven) ซีอีโอของเวทานตะ อลูมิเนียม ระบุว่า “เราได้เริ่มต้นเส้นทางสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการยึดมั่นในความยั่งยืนของเราครอบคลุมเกินกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจ รวมไปจนถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การได้อันดับหนึ่งในการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกของเอสแอนด์พี เป็นการเล็งเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทของเราที่จะผนวกการปฏิบัติที่ยั่งยืนเข้ากับในทั้งห่วงโซ่มูลค่าของเราอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เราให้ความสำคัญสูงสุดกับประสิทธิภาพทรัพยากรที่สูงขึ้น การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปร ‘ของเสียเป็นความมั่งคั่ง’ การทำให้เกิดสุขภาวะของพนักงานของเรา และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือที่ยืนยาวกับชุมชนของเราเพื่อการพัฒนาที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล เวทานตะ อลูมิเนียมมุ่งหน้าสานต่อมรดกผลงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

เวทานตะ อลูมิเนียม ในเครือเวทานตะ ลิมิเต็ด (Vedanta Limited) เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยผลิตอลูมิเนียมมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณอลูมิเนียมที่อินเดียผลิตทั้งหมด หรือผลิตได้ถึง 2.29 ล้านตันในปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมูลค่าเพิ่มที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมหลัก บริษัทฯ มีโรงหลอมอลูมิเนียมระดับโลก รวมไปถึงโรงกลั่นอลูมินาในอินเดีย เพื่อบรรลุพันธกิจในการกระตุ้นการใช้งานอลูมิเนียมรูปแบบใหม่ ๆ ในฐานะ ‘โลหะแห่งอนาคต’ เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น www.vedantaaluminium.com

รูปภาพ: https://mma.prnasia.com/media2/2329921/Vedanta_Aluminium_plant_Jharsuguda_Odisha.jpg?p=medium600
โลโก้: https://mma.prnasia.com/media2/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg?p=medium600

 

View original content to download multimedia: Read More