เอไอเอส และ เอไอเอส เทเลวิซ พร้อมเปิดช็อปให้บริการ 1 ก.ย. 64 ตามมาตรฐาน ก.สาธารณสุข

210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 01

30 สิงหาคม 2564 : เอไอเอส และ เอไอเอส เทเลวิซ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ พร้อมเต็มที่ในการต้อนรับลูกค้ากลับมาใช้บริการที่เอไอเอส ช็อป และร้านเอไอเอส เทเลวิซ ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้าและ คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ด้วยมาตรฐาน D-M-H-T-T ที่ได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ผ่าน Thai Stop COVID Plus และแพล็ตฟอร์ม Thai Safe Thai ที่ครอบคลุมทั้งความสะอาดของสถานประกอบการและการประเมินสุขภาพของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 07

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “จากนโยบายของภาครัฐที่ปรับมาตรการควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า และลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นการอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยและสมดุล หรือ Smart Control and Living with COVID-19 และเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ อาทิ เริ่มให้สถานประกอบการกลับมาให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ภายใต้นโยบายการป้องกันแบบครอบจักรวาล – Universal Prevention ที่เน้นการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดนั้น ในส่วนของเอไอเอส และ เอไอเอส เทเลวิซ ขอยืนยันความพร้อมต่อนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่”

“เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับมาตรการนี้ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ยกระดับขั้นตอนการป้องกันและคัดกรองขั้นสูงสุด หรือ D-M-H-T-T ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย

  1. ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ทั้งร้านเอไอเอสช็อปและร้านเอไอเอส เทเลวิซ
  2. การเว้นระยะห่างในพื้นที่ให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. การคัดกรองพนักงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน และมีการตรวจ Antigen – ATK อย่างสม่ำเสมอ
  4. การคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามมาตรฐานที่เหมาะสม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ

210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 03 210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 05 210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 06 210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 02 210830 Press Release AIS Shop AIS Telewiz 04

นอกจากนี้ เรายังคงมีความพร้อมในส่วนของการช่องทางให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ร้านเอไอเอส อุ่นใจช็อป ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่หลักแล้วมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงรถเอไอเอสอุ่นใจ มากกว่า 30 คัน ที่พร้อมตระเวนให้บริการลูกค้าและประชาชน อย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น(ดูรายละเอียดช็อปที่ให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/) รวมไปถึงช่องทาง Online อย่าง myAIS App ที่เสมือนยก เอไอเอส ช็อป ไปไว้ในมือถือด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้นายปรัธนา กล่าวย้ำว่า “เอไอเอส ยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ และ ศบค. รวมถึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ภารกิจเปิดเมือง เปิดห้างอย่างปลอดภัยเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นตัว จากการที่เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างสมดุลนั่นเอง”


หมายเหตุ : D-M-H-T-T คือ D : Distancing – อยู่ห่างไว้, M : Mask Wearing – ใส่มาส์กกัน, H : Hand Washing – หมั่นล้างมือ, T : Temperature – ตรวจวัดอุณหภูมิ, T : Testing – ตรวจหาเชื้อ