แกร็บ ผนึก กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้พาร์ทเนอร์คนขับ ขานรับนโยบายภาครัฐ – ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่และการรักษาวินัยจราจรให้กับกลุ่มคนขับที่ให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ ผ่านการจัดโครงการอบรม “การส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล (แถวบนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ มีบุญเอนก (แถวบนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก (แถวบนที่ 4 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมงาน ณ ศูนย์อบรม
และบริการพาร์ทเนอร์คนขับ แกร็บประเทศไทย อาคารธนภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาทิ การขับขี่ปลอดภัย การรักษากฎและวินัยจราจร การป้องกันการส่งของผิดกฎหมายผ่านทางแอปพลิเคชัน รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อประสบอุบัติเหตุ โดย แกร็บ ประเทศไทย จะจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อขยายผลต่อไปให้กับพาร์ทเนอร์คนขับในกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลพาร์ทเนอร์คนขับดีเด่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและได้รับคะแนนด้านบริการยอดเยี่ยมจากผู้ใช้บริการ