แกร็บ ร่วมแสดงความยินดี กระทรวงคมนาคม หลังผลักดัน “กม. แอปเรียกรถ” เป็นผลสำเร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร และ ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บคาร์และแกร็บแท็กซี่กว่า 40 คน เข้าพบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของ “กม. แอปเรียกรถ” หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน “ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.…”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการอนุญาตให้คนไทยสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ แกร็บ ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามร่างกฎหมายดังกล่าว และอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ในขั้นตอนต่อไปให้ราบรื่นไม่ขาดตอน

GrabXMoT 01 GrabXMoT 02 GrabXMoT 03