แบรนด์ คริสต้า ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับกลุ่มเพื่อนชัชชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ปะสบภัยโควิด19

บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด ภายใต้กลุ่มวังขนาย มอบเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ คริสต้า ขนาด 80 ml จำนวน 40 ลัง (960 หลอด) มูลค่า 85,440 บาท ให้กับกลุ่มเพื่อนชัชชาติ

ที่มีศูนย์ส่งต่อสิ่งของต่างๆ ที่มีผู้ต้องการมอบให้กับชุมชนต่างๆใน กทม.จำนวน 9 ศูนย์ โ

ดยกลุ่มเพื่อนชัชชาติได้นำเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ คริสต้า ทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่อยู่บริเวณชุมชนวัดตลิ่งชัน และชุมชนลำนุ่น มีนบุรี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้วันที่ 12 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: credence

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง