แพรนด้า จิวเวลรี่ เผยผลประกอบการ Q2 ปี65 เติบโตต่อเนื่อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ และเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยที่มีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อาทิ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ได้เผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ฟื้นตัว กลับมามีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

1400

คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2565 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับชะลอตัวลงจากปัจจัยลบต่างๆ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน การดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลาง และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่อุตสาหกรรมกลุ่มลักชัวรี่ (Luxury Industry) มีโอกาสเติบโตขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของยอดคำสั่งซื้อในไตรมาส 2 และตัวเลขช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ที่บริษัทฯมีออเดอร์ในมือสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตอกย้ำให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นในความต้องการของผู้บริโภค ของฐานลูกค้าบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 บริษัทฯมียอดขาย 878 ล้านบาท มีปัจจัยสนับสนุนมาจากกลุ่มธุรกิจการผลิต คิดเป็น 77% เป็นผลจากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส 2/2565 สาเหตุหลักจากการวางแผนร่วมกับลูกค้าในการส่งออเดอร์ล่วงหน้าเข้ามาจำนวนมาก

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังเติบโตจากกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution คิดเป็น 23% ซึ่งเป็นการขายในรูปแบบ Omnichannel ภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง (Owned Brands) โดยมีการปรับรูปแบบการให้บริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยัง Online เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของยอดขายจากแบรนด์ Prima Gold Thailand ที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้การดำเนินงานรายไตรมาส เริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คุณชนัตถ์ ได้กล่าวเสริมว่า “แพรนด้า จิวเวลรี่ มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับลูกค้าในรูปแบบ Strategic Partner ซึ่งมีการวางแผนร่วมกันในระยะยาวกับลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”