แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จับมือ กทม. รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดรักษ์โลก รวมพลังลดปัญหาขยะ

แม็คโคร เดินเกมรุกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ในงาน “ถนนคนเดินแปลงนาม : ถนนสายอาหารและวัฒนธรรมจีนเก่าแก่” เขตสัมพันธวงศ์ ตั้งเป้าลดปริมาณ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนสมดุลภายใน 2030

- MAKRO 2022 07 22 174638 0 - ภาพที่ 1

งานนี้ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และคณะ ร่วมกันแจกบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ไม่ว่าจะเป็น จานชาม ถ้วยกระดาษ หลอดกระดาษ ถุงขยะรีไซเคิล ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ดตลอดถนนแปลงนามจนถึงถนนเยาวราช

ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ให้เป็นหนึ่งในเมืองสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก World top 10 cities for street food แต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงคนไทยเข้ามาชิมอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่ง แม็คโคร และกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายตรงกันในการยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยให้เป็นอาหารปลอดภัยต่อการบริโภค และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรณรงค์ให้ร้านอาหารสตรีทฟู้ดหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดของไทยให้เป็นที่ยอมรับ ที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ลดการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเมือง

- MAKRO 2022 07 22 173513 1 - ภาพที่ 3

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ที่แม็คโครประสบความสำเร็จในการหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ จนช่วยลดปริมาณขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ถึง 107 ล้านชิ้น ซึ่งเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น ล่าสุดร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ในการเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดินแปลงนาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมถนนคนเดินพื้นที่ 10 ย่านนำร่องอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การรวมพลังลดปัญหาขยะในครั้งนี้ ยังได้ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ เข้าร่วมรณรงค์ด้วย จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (SUNBIO) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (GRACZ) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (Fest) บริษัท ดนุเดช อุตสาหกรรม (CHAMPION) และ บริษัทคิงส์แพ็ค (HERO)

ปัจจุบันแม็คโครมีผลิตภัณฑ์รักษ์โลกประเภทต่าง ๆ มากกว่า 530 รายการ ถือเป็นศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในแม็คโครมียอดขายเติบโตขึ้นถึง 23%

“แม็คโคร ยังคงเดินหน้าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้อย่างเข้มข้น โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และลูกค้าทุกกลุ่มของแม็คโคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ที่จะก้าวสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนสมดุลภายใน 2030” นางศิริพรกล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Neo Target

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ